Cítím, že v této době žije mnoho lidí ve strachu a obavách, co bude, kdy to skončí? Jiní jsou zase plní hněvu díky nejasným řešením…

Někteří se bojí i zlobí!

Sama dobře vím, jak nás mohou tyto emoce (STRACH a HNĚV) sžírat a ubírat energii a pokud budeme s nimi bojovat, budou v nás jen sílit a ubíjet nás. Až je přijmeme, pochopíme to, že jsou naší součástí a mají jistou úlohu v našem rozvoji myšlení. Buď se sami zadusíme svým strachem a hněvem nebo ho v sobě rozpustíme. Vždy je na výběr.

„Přestaň bojovat a bát se, začni konat…“

Jak to tedy funguje?

V těle máme dvě energetické dráhy:
IDA (tuto plníme svými strachy)
PINGALA (tuto plníme svým hněvem)

Jeden konec ústí do 1. čakry – kořenové. Ta nás spojuje se zemí a vhání zemskou energii pomocí síly kterou nazýváme kundalini síla, do všech čaker, následně meridiánů, orgánů až do každé naší buňky v těle.

Druhý konec ústí do 6. čakry – třetího oka. Tímto okem vnímáme svět. Toto je náš diaprojektor!

Naše oči nám pouze tento obraz vnímání přenášejí do venkovního světa a my ho vnímáme na základě míry zanesení svým strachem a hněvem. Toto je zrcadlení.

postava cloveka cakry

Představte si to. Cokoli vidím svým nastavením, vyhodnotím. Pokud mé třetí oko ovládá strach a hněv, bojím se a zlobím se. A toto se točí ve mně stále dokola. Pokud to sílí, postupně tyto dráhy doslova ucpu svým strachem a hněvem. To může vést až k sebezničení. Síla průtoku této energie určuje výšku našich vibrací, napojení na intuici. Pokud máme vysoké vibrace, funguje i imunita.

Kdo tyto dráhy pročišťuje, očišťuje a zaostřuje svůj vnitřní zrak. Začne se mu rozjasňovat.  Toto je napojení na intuici… už ví, že změna venku je možná pouze změnou uvnitř. Pokud chcete pročistit vnitřní zrak nejen od hněvu a strachu, doporučuji celý meditační projekt meditujdoma.cz.

Tím si ozdravíte celé emocionální tělo a automaticky dojde k přeprogramování mentálního těla (myšlení). Nebudete tolik plnit strachem a hněvem tyto dráhy IDA/PINGALA.

Každopádně, nejdříve očistěte tyto dráhy. Sami během terapie ucítíte své vlastní zanesení. Mnohdy jsou to hluboké podvědomé programy, které se stále spouští dokola díky celé rodové linii.

Zaktivujte si svou kundlini sílu. Nikdo vás už nebude ovládat, začněte konat, jak to bude pro vás vhodné…