Jde o způsob projevu, kde zapojíme rozum (racionalita) a srdce (emoce).

Pomocí této meditace si prožijeme, jaký skutečný vztah máme ke svému egu.

Ego je můj obal, racionalita. Je řízeno mozkem. A proč ho tak mnohdy nemáme rádi? Nemáme v lásce lidi, kteří se projevují nadřazeně, stále na sebe upozorňují nebo nám nastavují zrcadlo naší mysli? (Tento pohled podrobně rozebíráme na seminářích ????)
Opět jde o to, s jakou emocí se projevujeme.

Abychom mohli projít lekcemi, které jsou nezbytné pro nastolení sebelásky, potřebujeme naše Ego. Pomocí ega (myšlenky) řešíme různé životní situace a dělíme je na dobré a špatné (pocity).

Čím více sebelásky v nás poroste, tím více budeme přeprogramovávat naše vyhodnocení, co je vůbec pro nás dobré a co špatné. A věřte mi, že začnete situace pomalu vidět jinak. Najednou budete mít jiný pohled na danou situaci.

Dám příklad:
Obdržíte e-mail, ve kterém je pouze spousta slov – písmen. S jakou emocí si ho přečtete a vyhodnotíte, co pro vás znamená, se odvíjí pouze od vašeho vnitřního nastavení.

Např.
Ahoj,
dnes nemám čas. Měj se.

Vyhodnotíme to vztekem, smutkem, zklamáním, ale také můžeme jen s láskou přijmout tento fakt. Přestat vyhodnocovat dobré/špatné …
Přijmout, že opravdu jen dnes nemá čas, ale jindy se s vámi rád sejde…

A o to právě jde…

Tento pohled podrobně rozebíráme na seminářích: Akce v DLINEfit

Ego je vyváženo množstvím sebelásky

Pokud je dostatečná, nemáme důvod se projevovat pomocí nadřazeného ega. Ale budeme se projevovat láskyplně a v tom je ten rozdíl. Člověk si je vědom toho, že jsme bytosti, které potřebují lásku a uznání. Nemá důvod porovnávat nebo dokonce bojovat.

Takto většinou reagujeme, když se v nás probudí strach, že nejsme dost dobří. Chybí nám právě dostatek sebelásky.

Pokud si ale s někým nerozumíme a cítíme, že se rozcházíme ve svých nastaveních, tak se rozejdeme osobně či pracovně. Každý má svou cestu. Jinak v takovém vztahu lidé jen přežívají.

Vše souvisí s naším základním nastavením

Vše souvisí s naším základním nastavením, které opět pochází z rodové linie. Velkou roli zde sehrála výchova jak v rodině, tak pravidla nastolená společností v dané době.

Mnozí z nás jsme se ještě nevyrovnali s důsledky minulé doby – kdy jsme žili uzavřeně, stále jsme jen něco museli a žili mnohdy ve strachu a s pocitem viny. Svobodný způsob projevu a celkově života byl omezený. Toto si poneseme několik generací. Každá doba má své klady i zápory, a mnohdy ke svému duchovnímu růstu potřebujeme právě tyto lekce. Ale myslím si, že jsme v minulosti více řešili dané situace, dnes z nich rychle utíkáme pryč. Bohužel vše, co máme v sobě si neseme s sebou. Změníme tím jen okolní prostředí, ale mnohdy je potřeba se zbavit toho uvnitř. Zbavit tím, že to přijmu a pracuji na změně.

Každá doba má své klady i zápory, a mnohdy ke svému duchovnímu růstu potřebujeme právě tyto lekce.

Ego a sebeláska

Ukázka meditace z meditačního 3CD od Elen Malé

Celé CD a na něm další tématické meditace si můžete pořídit zde: https://elleninacesta.cz/meditace/