Hněv a strach patří k nejsilnějším emocím, které máme v sobě a v celých rodových liniích hluboko zakořeněné. Jak s ním pracovat? To se dozvíte v mém dalším článku.

Právě hněv a strach nám střeží energii KUNDALINI. Pokud tyto emoce sobě rozpustíme, je nám dovoleno vědomě využívat tuto energii v náš prospěch. V případě hněvu se nám zanáší energetická dráha Pingala (hněv a zlost). V případě strachu se zanáší energetická dráha Ida (strach, obava). V podobě hada se kroutí v našem těle a ovlivňují naše čakry a celou energetiku. Pokud se nám podaří dojít do absolutní sebelásky, zprůchodníme celý tento kanál Šušumna, který nás pevně propojí mezi nebem a zemí. Mám na mysli energeticky. Začneme žít vědomě a tím naše buňky vibrují na vysokých frekvencích a jsme zdraví. Převezmeme zodpovědnost za svůj život.

Zcela rozpustit svůj vlastní hněv vyžaduje velkou trpělivost a vnitřní sílu. Mnohdy je potřeba čistit rodové linie, kde naší předkové si vzájemně ukřivdili, prokleli a nestihli si to odpustit, nebo to prostě v té době nedokázali… Bohužel vše je uloženo i v nás, a to ve formě DNA/karma. Sami víte, jak se z generace na generaci předávají určité vzorce chování. A to je právě ono. Jste jedním z nich a můžete to změnit. Jak? Začít meditovat!

Meditací se traumata přesunou z podvědomí do vědomí a zpracují se na vědomé úrovni

Tím se to v nás vyčistí. Věřte mi, že mnohdy sami nevíte, co tam je hluboko uloženo. Je potřeba dostat se do svého středu a začít odpouštět. Potřebujete totiž odpustit ve finále sami sobě, že se také tak chováte, když to tolik nesnášíte na ostatních. Vždyť následky takového chování dobře znáte. Chcete být milováni, ne zavrženi. Váš hněv se za dlouhé období může ve vás energeticky zhmotnit a ovládat vás. Věřte mi, že i ti, co křičí, jen maskují svůj vlastní strach. Nejsou pro sebe dost dobří a myslí si, že je někdo lepší. Není! Je jen jiný.

Hněv

Proto svůj hněv potřebujeme rozpustit. Nejprve ho musíme začít přijímat, že je náš. Obejmout ho. Mnohdy v meditaci objímáte něco škaredého. Něco, čeho se i bojíme. Je potřeba ale vydržet. Z vašeho hněvu se časem stane milé stvoření, které se postupně změní ve vás samotné. Je to kus vašeho Já. To bude úleva. Není se vůbec čeho bát. Pak budete vy sami rozhodovat, jak často se chcete zlobit. Tím procítěním opravíte program ve vás samotných a to je klíčové. Už budete jinak reagovat. Budovat své hranice.

Když toto zvládnete, budete se potkávat i s jinými lidmi

Vždy potkáte jen ty lidi a jste součástí jen těch situací, kde se vám zrcadlí, co nemáte ještě přijato. V případě hněvu to znamená, že buď jste sami agresivní, nebo naopak apatičtí. Ale hněv celkově nesnášíte a díky tomu je ve vás hluboko usazený. Nemáte ho přijatý… Viz metoda HO´OPONO PONO. Vždy jsem součástí všeho, co je venku. Pokud rozpustím hněv, nebude ani venku. To co vysílám (mnohdy podvědomě), to přitahuju. To znamená, pokud chceme něco změnit venku, změňme to nejprve uvnitř sebe.

Celou meditaci Přijmi svůj hněv – změň sám sebe a změníš i svůj svět si můžete poslechnout na meditujdoma.cz. Zde naleznete také plno mých dalších meditací.