Přišla ke mně paní, která byla zoufalá ze své bolesti zubů. Trpěla i v noci. Nebylo to vše, začala se cítit velmi špatně až vyhořele i ve své práci.  Něco se s ní dělo a přestávala tomu rozumět. Ztrácela půdu pod nohama. Vše řešila u lékaře, bohužel bez výsledku. Úleva se nedostavila.

Nejprve na doporučení poslouchala mé meditační nahrávky, kde cítila jistou úlevu psychiky, ale nevyřešilo se to jen tak samo.…

Pak se ke mně objednala a začaly jsme řešit – terapeuticky. I u mne dostala doporučení na výživu a alkalizaci těla. Absolvovala energetickou terapii, kdy pocítila velkou úlevu. Zharmonizovala jsem její čakry, aurické vrstvy a zbavila fyzické i duševní tělo negativních energií, které si tvořila svým vlastním zoufalstvím.

Později jsme začaly řešit psychiku i tím, že jsme podrobně rozebraly její emoční nastavení. Bylo potřeba pracovat na tzv. opravě svých myšlenek, protože jinak by se dostala zpět díky svým negativním myšlenkám.

myšlenka – slovo – čin

Dále meditovala doma – rozpouštěla své negativní programy. Na minulé terapii jsme provedly odstranění implantátů strachu ve fyzickém i duševním těle.

Ten energetický kolaps, který už pociťovala na svém fyzickém těle, byl způsoben obrovským strachem někde z minulosti (karma). Po této terapii, která byla velmi silná, došlo k odstranění strachu, který má z toho, že nachází cestu k SOBĚ. Bojí se PROCITNUTÍ…

Každý z nás se bojí přijmout svou temnou stránku v sobě samém a nedokáže si odpustit.

Kdo se zbaví svého hněvu a strachu tím, že ho přijme, rozproudí v sobě tok energie KUNDALINI.

Až pochopíme, že není za co se trestat, přijde obrovská úleva a zaplaví nás SEBELÁSKA. Tomu se podrobně věnuji na seminářích jak teoreticky, tak terapeuticky.  Takto cítím práci celostní medicíny s duchovním aspektem.

Meditační kniha

Cítila jsem, že mnoho z vás potřebuje i teoreticky vysvětlit, jak pracovat se svými emocemi. Více vysvětlit, jak daná meditace působí na naše emoce, co dokáže vyřešit tím, že ji meditujeme. Proto jsem vydala tuto publikaci – jako teoretického průvodce k meditačním nahrávkám. V prosinci přicházím s dárkem pro vás a knihu obdržíte zdarma k meditačnímu 3 CD.