Ráda se vyjádřím k mé práci, která by se dala přirovnat k celostní medicíně.

Dovolím si říct, že je o kus výše. Díky studiu parapsychologie, pracuji s fyzickým, duševním ale už i duchovním tělem. Terapie, které provádím jsou velmi nadčasové a jsem přesvědčena, že v budoucnu budou zcela běžné.

Nicméně nic není zadarmo. Každý, kdo navštíví mou poradnu a chce začít pracovat na sobě, moc dobře ví, že tato práce vyžaduje disciplínu a trpělivost. Avšak k mému úžasu se klienti za půl roku díky tomuto projektu posunují tam, kde jsem byla já za několik let.

Ráda se podělím o první výsledky projektu meditujdoma.cz ze kterého mám obrovskou radost…

Každý, kdo začne doma meditovat dle mých nahrávek, se dostane do stádia, kdy se mu otevře podvědomí a už je připraven na hlubší terapie, které se týkají rodových linií, karmy a dalších hluboce uložených traumat. Pak může absolvovat seminář, kde si vysvětlujeme spoustu věcí, vše meditujeme. To vše už na hlubší úrovni. Pochopí to i rozumem a lépe vidí tu spojitost.

U jedné paní, která medituje pravidelně se dokonce pomocí snů ukazují příběhy, které je potřeba v podvědomí vyřešit. Pak přijde na terapii, která proběhne hladce a ten posun je obrovský.

Celý projekt jsem vytvořila i s ohledem na cenu. Klienti ušetří nemalé peníze, když meditují doma. Ušetří za terapie, které by museli se mnou absolvovat. Dále seminář pro pokročilé, který navazuje na základní meditace, je velmi cenově zvýhodněn a díky silnějším terapiím už klienta vede k procitnutí.

Nahrávky je možné poslouchat jen tak v autě nebo doma. Jsou zde vibrace, které vždy ovlivňují podvědomí a vedou k zamyšlení.

Větší sílu mají samozřejmě v klidu v leže. Pravidelným posloucháním se nám podaří rozpustit dlouholeté bolesti, které jsou mnohdy hluboko uloženy a tím, že odpustíme, rozpustíme svůj vlastní hněv a strach, který nám brání v harmonickém toku energie KUNDALINI.

Cítím, že projekt je sestaven tak, jak má a už přináší první výsledky. Nejlépe se šíří formou doporučení. Tito lidé se změní, vyzařují lásku a dokáží ji i přijímat, to vše přitahuje další lidi, kteří podvědomě chtějí totéž.

Všichni chtějí totéž, je to PROCITNUTÍ…

Více k nahrávkám na meditujdoma.cz. Ráda bych vás také pozvala na semináře Ho´oponopono, skupinové meditace nebo na míru vytvořené terapie právě pro vás.