Pomocí této meditace přijmeme svůj strach, obavu a nejistotu. Tyto vlastnosti – především strach – mnozí z nás mají uložené hluboko v podvědomí.

Strach je základní emocí, která souvisí s rodinou

Je to základní emoce, díky které se nedokážeme plně projevit. Strach mnohdy ovládá celé rodové linie. Např. babička, maminka – stálá úzkost a strach o všechny.

Je přirozené, že lpíme na tom, co jsme si vytvořili, vybudovali a pochopitelně se bojíme o to přijít. Mnohdy ale to lpění převládá nad pocitem, že je mi v tom dobře. Nejsme šťastní.

V dnešní materiálně založené době svou hodnotu dokazujeme materiální hojností místo svým vnitřním naplněním. Sama jsem si tím prošla a dnes vím, jak důležité je naplnit nejdříve sebe, pak i to venku dává smysl.

Jsme v podstatě stejní

Díky své praxi – práci s klienty – jsem si hodně uvědomila, jak jsme všichni v podstatě stejní. Chceme být přijatí – milováni. Bylo to velké zrcadlo. Je úplně jedno, kdo co vlastní, ale jak se cítí uvnitř. Pak ho těší i to co vlastní, co dokázal.

V opačném případě si stále na něco stěžujeme a děláme si krátké radosti něčím zvenčí. Bohužel jednou nás ten pocit vnitřní prázdnoty dožene s tím něco dělat. Určitě mi všichni dáte za pravdu, že když něco dokážete změnit, řeknete si, proč jsem to neudělal dřív? Ale věřte, vše má svůj čas. Je to jedno velké učení.

Náš svět byl venku a nyní nastala doba si uvědomit, že můj svět je prioritně uvnitř. A na základě tohoto procítění svým dílem mohu vytvořit ten svět NÁŠ. Vnitřní i vnější naplnění. Naštěstí se začíná propojovat materiálno s duchovnem a proto řešíme i tyto emoce.

Co je strach a jak souvisí se závistí

Je potřeba vysvětlit, co je strach. Pokud sílí a narůstá – jen se více zviditelňuje, abychom ho přijali. I toto je kus mého já v emocionálním těle.

Je to přirozená emoce ve zdravé míře – náš přítel, který nás ochraňuje před nebezpečnou situací. Pokud ale přeroste ve fobii, tak nás nezdravě pohlcuje. Bohužel souvisí se strachem ze smrti, který má málokdo z nás přijatý.

Pokud se ale bojím cokoli změnit ve svém životě, většinou to souvisí s tím, že pokud se mi to nepovede, přijde kritika a nepochopení a s tím jsou spojeny další nepřijaté emoce, které si nepřejeme cítit. Tím ale začneme stagnovat a nežijeme podle svých představ a naplno. Tady začneme pociťovat velmi známou emoci a tou je závist. V naší zemi je hluboko zakořeněná. Bohužel ta negativní forma.

Mnohdy závidíme s pocitem zloby někomu jen to, že dokáže vykouzlit úsměv na tváři i když řeší velmi těžké situace. Věřte mi, že i on sám si prochází svou bolestí, ale má více odvahy, popřípadě síly, to vyřešit. Dokáže se vymanit z role oběti. Pokud mu ze srdce závidíte, a přejete mu hodně štěstí, že to dokázal, to je pozitivní forma závisti.

Takže, pokud strach, obavu a nejistotu přijmeme, tak vykročíme a změníme, co je potřeba, a hlavně se za to obrovsky pochválíme, když to dokážeme. Začneme si věřit.

Pokud děláme, co cítíme, přitahujeme situace k tomu potřebné

myšlenka-slovo-čin

Nebojte se projevit emoce. Naopak, byly v nás potlačené. Procítit ji a pochopit, že když mám strach, bojím se a jsem si nejistá/ý v těžké situaci, nejsem špatná/ný.

Když toto přijmu, jsem celistvá/ý.

Otec a matka ovlivní mé já. Při meditaci špatné vlastnosti a emoce, kde se za vše trestám – přijmu. Pokud něco přijmu, tak ze špatného se stane dobré. Přijmu, že i to mohu být já – netrestám se, a pak to přejde do jednoty JEN JE a záleží na mně s jakou emocí budu určité situace prožívat.

Čím si můžete také pomoci?

Meditační 3CD (meditační hudba a mluvené meditace od Elen Malé)

Meditační semináře v Ostravě

Meditační semináře v Praze

Nebo mi napište. Elen.