Tato meditace je velmi důležitá z hlediska naší vnitřní rovnováhy.  Jedná se o rovnovážný poměr naší mužské a ženské energie. Jednoduše řečeno potřebujeme v sobě mít v rovnováze vnitřní ženu a vnitřního muže. Jen tak jsme celiství…

Nesouvisí to s naším pohlavím, jedná se o energetiku našeho těla. Z tohoto nesouladu vzniká hodně problémů. Mnohdy muži jsou více „zženštilí“ nebo ženy naopak velmi tvrdé „málo ženské“. Tato nastavení mají původ ve výchově a mnohdy v rodových liniích (DNA/KARMA).

Toto téma se může týkat i mnoha žen a mužů, kteří se začali orientovat na stejné pohlaví během svého života. Někdy je tato orientace dána karmicky (DNA), někdy vznikne v rámci života právě díky této disharmonii. Málo lidí si to takto dokáže vysvětlit. Ale většina z nich mi asi dá za pravdu, že zažili jako děti něco, co by sami už zažít ve svém vztahu nechtěli. Díky těžkým traumatům nejsou schopni žít plnohodnotný vztah s opačným pohlavím. Vše je na jejich svobodné vůli. Nicméně i ti, kteří žijí ve vztazích s opačným pohlavím a nemají v rovnováze tyto energie, se necítí pro sebe a okolí „DOST DOBŘÍ“.

Opět je potřeba prioritně v sobě srovnat vztah s otcem a matkou. Vše odpustit a pustit. Vztahy s rodiči nám ovlivňují toky obou energií. Jakákoli dysbalance ve vztazích k někomu z nich snižuje tu danou energii v nás.  A jak už jsem zmínila, mnohdy se tato nastavení předávají z generace na generaci… Tam už vždy hraje roli karma (DNA).

Nerovnováhu mužské a ženské energie si můžeme zrcadlit i ve vztazích s ostatními lidmi. S kým máme problém, ta energie není v rovnováze. Ti, kdo nám velmi ublížili a neumíme odpustit, vždy uberou nebo zcela zablokují danou energii v nás.

Příklad z praxe:

Přišel ke mně muž, který byl velmi hodný a měl problém prosadit se ve svém vztahu s ženou. Myslel si, že to je tím, že měl špatný vztah s otcem. O něm mluvil nehezky, za to o mamince jako o hodné ženě. Ano, takto to vnímal.

Ale co na to jeho podvědomí?

Když jsme provedli meditaci odpuštění obou rodičů, byl velmi překvapen! Jeho otec používal fyzické tresty, ale on, co by malý kluk nenáviděl v podvědomí více svou mámu: „Jak to, že mě nebránila, nic neudělala a jen zbaběle přihlížela?“

A tady je klíč k jeho zablokované ženské energii v jeho těle. Samozřejmě, že ani ta mužská nebyla v pořádku, ale ženská byla zablokovaná ještě více. Bez meditace by sotva na to přišel. Podvědomí je silnější a tam je ukryto vše, mnohdy jinak, než o tom mluvíme.

A samozřejmě nic tady nesoudíme. Je potřeba vše jen odpustit.

Tím obnovíme tok energie v nás – jak té mužské, tak té ženské. Obě se pak propojí do jednoty našeho .

A naše tělo je pak v harmonii a stále se nabíjí energií jak z vesmíru, tak ze země.

Celou meditaci Harmonizace mužské a ženské energie – rovnováha jin/jang si poslechněte na meditujdoma.cz. Jsou zde k nalezení další mé meditace, které vám pomohou k procitnutí a harmonickému žití.